Contact

Wagon Service Ostróda Sp. z o.o

Ul. 11-go Listopada 26
14-100 Ostróda
Tel: +48 89 642 74 00
Fax: +48 89 646 50 19
 
Adres wysyłkowy:
Stacja: Ostróda
Bocznicza: Własna
Numer stacji: 51 02200-4

 

ODDZIAŁ TELEFON E-MAIL
Sekretariat +48 (89) 642 74 00 ostroda@wsostroda.eu
Dział Zakupów +48 (89) 642 74 59
+48 (89) 642 74 56
+48 (89) 642 74 29
zakupy@wsostroda.eu
Dział Obsługi Klienta +48 (89) 642 74 08
+48 (89) 642 74 13

dok@wsostroda.eu

Dział Personalny +48 (89) 642 74 60
+48 (89) 642 74 07
rekrutacja@wsostroda.eu
Wagon Service Ostróda w Płocku
+48 (24) 365 23 30 plock@wsostroda.eu