Certyfikaty

Certyfikat ECM

Certyfikat firmy Sconrail – certyfikacja zakładu utrzymaniowego w zgodności z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr. 445/2011 z dnia 10 maja 2011 

Dopuszczenie VPI

Dopuszczenia VPI/ Railion Deutschland AG do wykonywania napraw wagonów towarowych i ich części.

Certyfikat zgodności z DIN EN- 15085-2

Kolejnictwo. Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych – certyfikat wydany przez GSI SLV Hanower

Certyfikat zgodności z DIN EN ISO 3834-2

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych. Pełne wymagania jakości – certyfikat wydany przez GSI SLV Hanower

Zaświadczenie TDT

Zaświadczenie dotyczące przygotowania ciśnieniowych urządzeń transportowych.

Uprawnienie TDT

Uprawnienie TDT  do wytwarzania, modernizacji  i naprawy wagonów cystern

Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN-ISO 9001:2015 i EN-ISO 14001:2015
Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg PN-N- 18001:2004
certyfikat Fair Play
Uprawnienie NDT