Myślimy o teraźniejszości. Myślimy o przyszłości

W trosce o środowisko naturalne wprowadziliśmy System Zarządzania Środowiskowego opierając się na normie PN-EN ISO 14001. Wiemy, że od naszych teraźniejszych działań zależy zdrowie przyszłych pokoleń, dlatego już dziś przyczyniamy się do dbałości o otaczającą nas przyrodę.

Mając świadomość wyjątkowych walorów przyrodniczych naszego regionu respektujemy lokalne decyzje środowiskowe.

W naszym Zakładzie:
  • segregujemy odpady,
  • posiadamy własną oczyszczalnię ścieków,
  • regularnie przeprowadzamy badania wód gruntowych,
  • posiadamy nowoczesne urządzenia odpylające oraz unowocześniamy procesy technologiczne mogące negatywnie wpływać na środowisko
  • Prowadzimy cykliczne badania ścieków współpracując z akredytowanymi laboratoriami
  • Wciąż  optymalizujemy nasze technologie w celu zmniejszania zużycia surowców naturalnych i energii elektrycznej.
Dbamy o świadomość ekologiczną naszych pracowników poprzez system szkoleń.

W System Zarządzania Środowiskowego włączeni są aktywnie wszyscy pracownicy zakładu.

Zobacz naszą Deklarację Środowiskową: