Placówka Wagon Service Ostróda w Płocku

Placówka w Płocku została włączona do struktur Wagon Service Ostróda w roku 2012. Jest ona zlokalizowana na terenie PKN Orlen SA.

Wyposażenie techniczne placówki umożliwia świadczenie następujących usług:
  • napraw bieżących i awaryjnych
  • napraw okresowych podwozi i zbiorników wagonów cystern, 
  • modernizacji wagonów kolejowych

Placówka prowadzi również bieżące utrzymanie i nadzór nad wagonami na bocznicy PKN Orlen. Dysponuje mobilną jednostką naprawczą, która może usuwać awarie u Klienta lub na bocznicach PKP.