Procesowe podejście

Wszystkie działania prowadzone w Naszej Firmie bazują na procesowym podejściu zdefiniowanym przez Zintegrowany System Zarządzania, który został certyfikowany w 2012 r. Opiera się na spełnieniu wymagań norm: PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001.

W Wagon Service Ostróda Sp. z o.o. Zintegrowany System Zarządzania został wprowadzony w zakresie: Produkcja, rewizje, modernizacje i naprawy kolejowych wagonów towarowych.

Firma z sukcesem wdraża zintegrowany plan budowania doskonałości operacyjnej, który łączy program zmiany kultury organizacyjnej z przekształceniem kluczowych procesów produkcyjnych zgodnie z koncepcją lean manufacturing.

"Do naszych procesów produkcyjnych wprowadzamy najlepsze praktyki zarządzania, sprawdzone w przedsiębiorstwach różnych branż, będących światowymi liderami jakości i produktywności. Zmiany te wdraża zespół pracowników WSO, świadomych swojej roli w dostarczaniu wartości dla naszych Klientów, zorientowanych na realizację ambitnych celów, aktywnie wspierających eliminowanie marnotrawstwa i ciągłe doskonalenie."