Zero wypadków w pracy. Zero chorób zawodowych.

To idea, którą wcielamy w życie stosując System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, zdefiniowany w normie PN N 18001.

Wszystkie nasze działania i decyzje są ściśle związane z oceną i systematyczną kontrolą ryzyka. Jesteśmy świadomi, iż nie można osiągnąć postępu bez zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, dlatego też każdy pracownik WSO oraz każda osoba z zewnątrz pracująca na terenie naszego zakładu, jest zobowiązana pracować bezpiecznie i bez ryzyka utraty zdrowia. Jest to podstawowy warunek odpowiedzialnego rozwoju WSO, który opiera się na szacunku i ochronie zdrowia i życia pracowników. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz wszystkich osób pracujących na terenie naszego zakładu jest dla każdego z nas celem osobistym.

W System Zrządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy włączamy aktywnie wszystkich pracowników zakładu.
  • Wprowadziliśmy nowoczesne systemy alarmujące i przeciwpożarowe,
  • posiadamy wyszkoloną drużynę ratowniczo-ewakuacyjną,
  • pracownicy są zaangażowani w system Zgłaszania Ryzyka Wypadku.
Nasze działania prewencyjne możemy zdefiniować jako:
  • przykładność - podporządkowujmy się przepisom bezpieczeństwa oraz wymagamy ich bezwzględnego przestrzegania,
  • czujność - ciągle i bezkompromisowo bierzemy udział w wykrywaniu zagrożeń i ich eliminowaniu,
  • reaktywność – bezzwłocznie reagujemy na każdą niebezpieczną sytuację.