WSO jako pracodawca

Nasi pracownicy wiedzą, że ich praca jest cenna a potencjał w pełni wykorzystywany.

Nasi Pracownicy są naszym najważniejszym zasobem. Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i nowych ludzi. Szkolenia i systematyczne budowanie kompetencji traktujemy jako niezbędny składnik rozwoju Wagon Service Ostróda.

Oferujemy:
 • możliwość realizowania ciekawych zadań w międzynarodowym środowisku, możliwość podnoszenia kwalifikacji dzięki pracy z ekspertami,
 • szkolenia i możliwość rozwoju kompetencji,
 • płacowe i pozapłacowe systemy wynagradzania.
Dbamy o:
 • wykorzystywanie w jak największym stopniu potencjału pracownika,
 • kreowanie kultury organizacyjnej wspierającej efektywną komunikację, współpracę, inicjatywę i dzielenie się wiedzą oraz łatwy dostęp do zespołu zarządzającego firmą,
 • zapewnienie bezpiecznych warunków pracy,
 • równe traktowanie pracowników.
Zależy nam by pracownik:
 • miał przekonanie, że robi to, co najlepiej potrafi, że wykorzystuje swoje zdolności, kreatywność i inicjatywę,
 • wiedział, jakie są wobec niego oczekiwania przełożonego i Firmy,
 • wiedział, że może liczyć na wsparcie ze strony przełożonego, współpracowników i działu personalnego,
 • czuł się dobrze w pracy.